Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

namur - význam cudzieho slova

najnižší stratigrafický stupeň horného karbónu