Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nostro – význam cudzieho slova

účet banky na zúčtovanie bankových operácií so zahraničím