Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nota – význam cudzieho slova

nota

hudobná značka pre tóny; znamenie, poznámka; nápev; základný ráz

nóta

písomné formálne oznámenie medzi vládami odovzdávané diplomatickou cestou