Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

noumenon, noumeona – význam cudzieho slova

vec o sebe, opak fenomenonu; vec poznateľná len rozumom