Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

notabene – význam cudzieho slova

okrem toho; a to; dokonca; ešte naviac; označenie pre poznámku; všimni si dobre