Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

noticka – význam cudzieho slova

poznámka, krátka, zväčša novinárska správa