Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

novela – význam cudzieho slova

nová úprava alebo doplnenie zákona; krátka poviedka, prozaický útvar stredného rozsahu a ucelenej kompozície