Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

notabilita – význam cudzieho slova

významná osobnosť, hodnostár, dôležitý a vplyvný človek