Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nota bene – význam cudzieho slova

označenie pre poznámku v listoch alebo spisoch, skratka N.B.