Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nozo-, noso- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom choroba, chorý