Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

novic – význam cudzieho slova

v katolíckej cirkvi mníšsky čakateľ, mladý mních pripravujúci sa na zloženie rehoľného sľubu