Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

noto- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom nota, notový; chrbát, chrbtový