Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nuansa – význam cudzieho slova

odtieň, jemný rozdiel, maličkosť