Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

novial – význam cudzieho slova

umelý analytický jazyk