Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

oponent - význam cudzieho slova

odporca, protivník, súper; odborník posudzujúci vedeckú alebo odbornú prácu