Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

optotyp – význam cudzieho slova

tabuľka na skúšanie zraku