Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

opus – význam cudzieho slova

dielo, najmä umelecké, hudobné