Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

orbis pictus - význam cudzieho slova

svet v obrazoch, svetoznáme dielo J. A. Komenského