Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

orant – význam cudzieho slova

postava s rukami zdvihnutými v modlitebnom prosebnom geste, symbol zbožnosti, duše alebo zobrazenia mŕtveho