Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

orant - význam cudzieho slova

postava s rukami zdvihnutými v modlitebnom prosebnom geste, symbol zbožnosti, duše alebo zobrazenia mŕtveho