Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

opresia – význam cudzieho slova

pocit stiesnenosti; potláčanie, utláčanie; stiesnenosť