Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

opozitum – význam cudzieho slova

slovo opačného významu, antonymum