Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

opto- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov vzťahujúcich sa k videniu