Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

optometria – význam cudzieho slova

meranie lámavosti svetelných lúčov v oku