Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

orchester - význam cudzieho slova

súbor hráčov na rôznych hudobných nástrojoch, ktoré sú navzájom v istom zvukovom vzťahu