Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

orchester – význam cudzieho slova

súbor hráčov na rôznych hudobných nástrojoch, ktoré sú navzájom v istom zvukovom vzťahu