Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

oportunizmus - význam cudzieho slova

bezzásadovosť, prispôsobivosť, využívanie príležitostí