Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

oportunizmus – význam cudzieho slova

bezzásadovosť, prispôsobivosť, využívanie príležitostí