Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

optimizmus – význam cudzieho slova

dôverčivý vzťah k životu, kladný postoj; priaznivé a radostné poňatie sveta a života; sklon vidieť veci z lepšej stránky