Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

optika – význam cudzieho slova

časť fyziky zaoberajúca sa svetlom, jeho prejavmi a vlastnosťami aj príslušnými prístrojmi; časť optického prístroja, ktorá prepúšťa a formuje svetlo