Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

retikulum – význam cudzieho slova

sústava kanálikov v bunke, retikulárne pletivo; druhý predžalúdok prežúvavcov