Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

retroaktivita – význam cudzieho slova

spätná platnosť, aktivita, funkčnosť