Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

retroaktivita - význam cudzieho slova

spätná platnosť, aktivita, funkčnosť