Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

retroverzia – význam cudzieho slova

naklonenie, prehnutie orgánu dozadu