Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

retroverzia - význam cudzieho slova

naklonenie, prehnutie orgánu dozadu