Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

retorzia – význam cudzieho slova

protiopatrenie, odvetné opatrenie; otočenie sa dozadu, obrátenie