Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reverend - význam cudzieho slova

dôstojný pán; anglosaský titul duchovného