Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reverend – význam cudzieho slova

dôstojný pán; anglosaský titul duchovného