Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

retina – význam cudzieho slova

sietnica oka