Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

retinol - význam cudzieho slova

nenasýtený alifatický alkohol rozpustný v tukoch