Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

retroflexia – význam cudzieho slova

ohnutie orgánu smerom dozadu