Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

retroflexia - význam cudzieho slova

ohnutie orgánu smerom dozadu