Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

retro- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom späť (časovo alebo miestne)