Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reumatizmus – význam cudzieho slova

postihnutie pohybového ústrojenstva (kĺbov, svalov) sprevádzané bolesťami a poruchami funkcie, reuma