Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reverencia – význam cudzieho slova

vzdávanie pocty, uctievanie; prejav úcty, poklona, úklon; dôstojnosť, vážnosť