Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

retinopatia - význam cudzieho slova

ochorenie sietnice