Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

retinopatia – význam cudzieho slova

ochorenie sietnice