Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reuma – význam cudzieho slova

hovorové pomenovanie reumatizmu