Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

veto - význam cudzieho slova

zakazujem; prejav nesúhlasu; právo odporovať rozhodnutiu so zrušovacím účinkom