Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

via - význam cudzieho slova

... cez...., cestou cez....; cesta; ulica