Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

emisia - význam cudzieho slova

vydanie, vyslanie, uvedenie do obehu, napr. bankoviek; množstvo znečisťujúcich prímesí prenikajúcich z určitého zdroja do ovzdušia