Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

en face – význam cudzieho slova

spredu, čelom