Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

en face - význam cudzieho slova

spredu, čelom