Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

en masse - význam cudzieho slova

hromadne, vcelku, masovo