Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

en masse – význam cudzieho slova

hromadne, vcelku, masovo