Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

en passant - význam cudzieho slova

medzi rečou, mimochodom