Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

encefalo- - význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom mozog, mozgový