Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

empirizmus - význam cudzieho slova

názor považujúci skúsenosť za jediný zdroj poznania