Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

emitor - význam cudzieho slova

elektróda tranzistora, z ktorej vychádza prúd