Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

emitor – význam cudzieho slova

elektróda tranzistora, z ktorej vychádza prúd