Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

encyklika - význam cudzieho slova

okružný list pápeža biskupom alebo všetkým veriacim